مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان

edc

شرح وظایف کارشناسان واحد ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید

 | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 

دفعات مشاهده: 181 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

منابع جدید آموزش پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1400/5/4 | 
کتابخانه واحد  EDC

المپیاد

محتوای توانمند سازی

دفعات مشاهده: 253 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعضای شورای دانش پژوهی آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1400/4/22 | 


 نام و نام خانوادگی: جناب دکتر فرهاد رمضانی بدر
سمت: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش پرستاری
پست الکترونیکی: ramazanibadrzums.ac.ir
 


نام و نام خانوادگی:‌ دکتر سمیرا علیرضایی
سمت: معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
پست الکترونیکی: s.alirezaeizums.ac.ir

 
نام و نام خانوادگی:‌ دکتر محمد مسعود وکیلی
سمت: هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی،  آموزش و ارتقاء سلامت
پست الکترونیکی:  vakilizums.ac.ir
 
 

 
نام و نام خانوادگی:‌ دکتر ژاله کریمی مقدم
سمت: مدیر EDO مرکز درمانی ولیعصر (عج)
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پزشکی / پرتودرمانی (رادیوتراپی)
پست الکترونیکی: zhkarimizums.ac.ir

 
نام و نام خانوادگی:‌ دکتر بهاره ناظمی
سمت: مدیر محترم EDO دانشکده دندانپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی دندانپزشکی / دندانپزشکی
پست الکترونیکی: drnazemizums.ac.ir
 
 
نام و نام خانوادگی:‌ دکتر ملیحه پارسا
سمت: مدیر محترم  EDOدانشکده داروسازی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) داروسازی / سم شناسی و داروشناسی
پست الکترونیکی:
 
نام و نام خانوادگی:‌ دکتر مینا همتی
سمت: مدیر محترم  EDOدانشکده پزشکی
مدرک و رشته تحصیلی:دکترای تخصصی (PhD) / بیوشیمی
پست الکترونیکی:
 
نام و نام خانوادگی:‌ دکتر نیره گرجانی
سمت: مسئول محترم EDO مرکز آیت الله موسوی 
مدرک و رشته تحصیلی:دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس
پست الکترونیکی:
 
نام و نام خانوادگی:‌ دکتر سعیده زنوزیان
سمت: مسئول محترم EDO مرکز شهید بهشتی 
مدرک و رشته تحصیلی:
پست الکترونیکی:

 
نام و نام خانوادگی:‌ آقای اکبر پوررحیمی
سمت: مدیر محترم EDO دانشکده پرستاری و مامایی
مدرک و رشته تحصیلی:
پست الکترونیکی:

 
 
نام و نام خانوادگی:‌ آقای محسن کمالی
سمت: مسئول محترم EDO دانشکده پرستاری ابهر
مدرک و رشته تحصیلی:
پست الکترونیکی:

 

 
نام و نام خانوادگی:‌ دکتر اعظم ملکی
سمت: هیات علمی مامائی دانشکده پرستاری و مامائی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پژوهشی
پست الکترونیکی:  malekiazums.ac.ir
 


نام و نام خانوادگی:‌ دکتر آذین نوریان
سمت:مدیر واحد دانش پژوهی آموزشی
مدرک و رشته تحصیلی:دکترای تخصصی دندانپزشکی/ ارتودونتیکس
پست الکترونیکی: a.nourianzums.ac.ir

دفعات مشاهده: 220 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعضای کارگروه واحد اعتبار بخشی

 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
 
  دکتر‌فرشته‌بیگلری
دکترای مدیریت آموزشی (PHD)
پست‌الکترونیکی : 
مدیر واحد اعتباربخشی EDC دانشگاه
شماره‌تلفن : ۳۳۴۴۵۵۵۰-۰۲۴
دکتر‌ترانه‌نقیبی‌محمودآبادی
دکترای فوق‌تخصصی‌بالینی/ مراقبت‌های‌ویژه‌پزشکی
پست‌الکترونیکی : tnaghibizums.ac.ir
مسئول‌کارگروه‌اعتبار‌بخشی‌مراکز‌آموزشی‌و‌درمانی
شماره‌تلفن : ۳۳۱۳۰۰۰۰ - ۰۲۴

دکترعلیرضا عبدانی پور
دکترای‌تخصصی (PHD) / علوم‌تشریحی
مسئول‌کارگروه‌اعتباربخشی‌موسسه‌ای
پست الکترونیکی : abdanipourzums.ac.ir
شماره‌تلفن : ۳۳۰۱۸۶۳۲ - ۰۲۴

دکتر‌محمد رضا زراعتی
دکترای فوق‌تخصصی‌بالینی/ مراقبت‌های‌ویژه‌پزشکی
مسئول‌ کارگروه‌اعتبار‌بخشی‌آموزش‌مداوم
پست‌الکترونیکی: mohammadrezazeraatizums.ac.ir
شماره‌تلفن : ۳۳۰۱۸۶۶۰- ۰۲۴

دکتر‌امید ‌ساعد
دکترای‌تخصصی‌(phD)/ روانشناسی‌بالینی
مسئول کارگروه‌اعتبار‌بخشی پژوهش در آموزش
پست‌الکترونیکی: o.saedzums.ac.ir
شماره‌تلفن: ۰۹۱۲۴۴۱۲۲۰۸
  نسرین‌جهانگیری
کارشناسی‌ارشد پژوهش‌علوم‌اجتماعی
کارشناس اعتباربخشی‌برنامه‌های‌آموزشی
پست‌الکترونیکی:jahangiri.nasrin۲۵gmail.com
شماره‌تلفن: ۰۹۱۲۴۴۱۲۲۰۸
  فاطمه دویران
کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی
کارشناس واحد اعتباربخشی دانشگاه
پست‌الکترونیکی: daviran.fa۳۶gmail.com
شماره‌تلفن: ۳۳۴۷۱۴۰۴- ۰۲۴

دفعات مشاهده: 310 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرآیندها

 | تاریخ ارسال: 1400/4/9 | 

دفعات مشاهده: 259 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر