دکتر کبری رستمی زاده

 | تاریخ ارسال: 1399/12/1 | 


دکتر کبری رستمی زاده

دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : استاد

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : دارورسانی با استفاده از نانو ذرات پلیمری، سنتز پیش داروهای پلیمری و دارورسانی هدفمند با استفاده از مگنتتایت

زمینه های آموزشی : شیمی عمومی، شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۲۰

پست الکترونیکی : rostamizadehzums.ac.ir


دفعات مشاهده: 553 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر شهره محبی

 | تاریخ ارسال: 1399/12/1 | 

دکتر شهره محبی

دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : طراحی، سنتز، و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات وقفه دهنده آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز، طراحی، سنتز، و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات ضد سرطان ، آنالیز ترکیبات دارویی با استفاده از روشهای HPLC و GC با ردیاب طیف سنج جرمی، بررسی اثرات سایتوتوکسیک ترکیبات سنتتیک با استفاده از روشهای کشت سلولی ( MTT و کلونوژنیک )

زمینه های آموزشی: شیمی دارویی، شیمی آلی، آنالیز دستگاهی

تلفن:۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۲۱ و ۳۴۴

پست الکترونیکی: shmohebbizums.ac.ir


دفعات مشاهده: 563 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر حسین دانافر

 | تاریخ ارسال: 1399/12/1 | 

دکتر حسین دانافر

کارشناسی ارشد شیمی آلی،دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : سنتز پیش داروهای پلیمری، طراحی سیستم های   دارورسانی با استفاده از نانو ذرات،  ، تهیه نانوذرات مغناطیسی جهت رساندن داروها به بافت هدف، طراحی و ارزیابی روشهای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیک با استفاده از روشهای HPLC و LC-Mass

زمینه های آموزشی : شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی، شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی دارویی

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۱۹

پست الکترونیکی : danafarzums.ac.ir


دفعات مشاهده: 578 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر ندا ادیب پور

 | تاریخ ارسال: 1399/12/1 | 

دکتر ندا ادیب پور

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : Google Scholar  Scopus

زمینه های پژوهشی :

  • سنتز  و بررسی اثرات ضد باکتریایی ترکیبات جدید شیمیایی
  • سنتز و بررسی اثر ضد ویروس HIV ترکیبات جدید
  • سنتز و بررسی اثرات ضد قندی ترکیبات جدید
  • سنتز و بررسی اثر ضد تشنجی و خواب آوری مشتقات جدید شبه باربیتوراتی
  • سنتز و بررسی اثرات ضد درد و التهابی همراه با بررسی میزان ایجاد زخم گوارشی ترکیبات جدید شیمیایی
  • مطالعات اثرات ضد سرطانی  و ضد میکروبی بر Marine Natural products
  • کشت سلولی، استخراج و تخلیص آنزیم HAT(histon acetyl transferase)
  • سنتز و بررسی اثر ضد سرطانی از طریق بررسی میزان مهار آنزیم HAT ترکیبات جدید شیمیایی
  • بررسی اثر ضد سرطانی از طریق بررسی میزان مهار آنزیم MMP خیار دریایی (Natural Product)
  • سنتز و بررسی اثر ضد انگلی (لیشمانیا) ترکیبات جدید شیمیایی

زمینه های آموزشی : تدریس دروس شیمی دارویی، شیمی آلی ، آنالیز دستگاهی، مبانی سنتز، شیمی هتروسیکل، کنترل فیزیکو شیمیایی داروها(سابق)، واکنشهای مختلف هیدرولیز دارویی(کنترل فیزیکوشیمیایی)

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۲۲

پست الکترونیکی :


دفعات مشاهده: 583 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر سمیه صدیقیان

 | تاریخ ارسال: 1399/12/1 | 

دکتر سمیه صدیقیان

کارشناسی ارشد شیمی معدنی،دکتری تخصصی شیمی معدنی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی: CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : سنتز نانو کامپوزیتهای معدنی برای دارورسانی، دارورسانی با سرامیکهای معدنی و نانو ذرات فلزی، تهیه و شناسایی نانو کامپوزیتهای بر پایه گرافن

زمینه های آموزشی:

تلفن: ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۳۵

پست الکترونیکی:


دفعات مشاهده: 610 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر